Jdi na obsah Jdi na menu

První virový sloup v Praze

8. 4. 2020

Nejprve se chci omluvit za včerejší chybu ve slově "ministryně", kdy jsem psal o paní ministryni Benešové. Nechtěl jsem ji opravdu zpochybňovat, ale chybička se vloudila. Nepochyboval jsem o tom, že by paní Benešová nemluvila pravdu, jenom jsem hloupě pochybil. Tak snad jsem to nyní napravil a zároveň opravil. 

Dnes jsem si řekl, že napíši o virovém sloupu na nám. Václava Havla, ale než k tomu přistoupím, rád bych zde napsal, že i já, který byl před více než 20 lety pro silnou Evropu, ne ale pro drahý EU-parlament, souhlasím s tím, co prof. Mauro Ferrari naznačuje a o němž někteří píší,, že ztratil víru v systém. Ani se mu nedivím, že z centrály EU odešel. Já osobně bych tam také nevydržel, stejně jako bych nevydržel jíst s rouškou na ústech, jako naší představitelé. To co nyní paní Ursula van der Leyen vyčítá Česku by si měla opravdu schovat někam domů a nebo ke kadeřníkovi, kterého asi stále navštěvuje, i když jsou kadeřnictví myslím zavřené. Jestli jsou fotografie této sympatické paní aktuální, tak by se asi mohla přiřadit k těm, kteří obědvají s rouškou na ústech. Ona by jistě řekla, že má paruku, která je stále perfektní a že kadeřníka nepotřebuje. Dle mého EU zklamala, protože nebyla vůbec na takovou věc připravena, přestože se jí mohla dostat do rukou nejpozději v roce 2017 zpráva Pentagonu, která již před pandemií varovala a možná že někteří starší členové evropského parlamentu si ještě pamatují rok 2005, kdy prezident Bush ml. se se strachem o pandemii zmiňoval. Nebo zpráva z roku 2012, kterou zaslal Robert-Koch-Institut německé vládě, by některým zástupcům EU v Bruselu mohla být známa. Nikdo ale nic nedělal, jenom brali peníze a schůzovali po malých hloučcích, protože se jich nikdy nesešlo více. Jak víme, mnozí si jenom označili příchod a zase zmizeli. Bylo to i v TV ukázáno a také se vymlouvali stejně jako stolovníci u pana prezidenta.

Tak to jsem si trochu udělal malou terapii, vypsal jsem se z toho, co mě trápí a mohu přistoupit k virovému sloupu na nám. Václava Havla. Prosím, neběhejte se tam podívat, nesmíme se nyní shlukovat - to se líbí asi všem poslancům v EU  :-))  - .mohli byste dostat pokutu jestliže nejste bezdomovec a vypadáte na to, že peníze máte. 

Proč tedy tento virový sloup právě v Praze a právě na náměstí Václava Havla? Myslím, že tuto zprávu jistě uvítá paní Dagmar Havlová, která až to vše skončí a přestane nám šít roušky (nynější první dáma asi není švadlena jak se zdá, je asi z jiného těsta) a bude se moct courat mezi Národním divadlem a novou Scénou, tak si jistě vždy vzpomene na dnešní dobu a svůj šicí stroj a třeba pro náš národ ještě něco hezkého ušije, abychom nikdy nezapomněli na odkaz jejího zesnulého muže. Je již mnoho těch, kteří na tento odkaz chtějí zapomenout a snaží se našeho prvního prezidenta zdiskreditovat. Myslím, že lidé by nikdy neměli zapomenout, co pro náš národ Václav Havel udělal. Nechci psát o chybách, které jistě udělal, kdo by je neudělal, kdyby přišel z vězení přímo na hrad a měl světu ukázat, jací my Češi jsme za skvělý národ. Myslím, že se mu to podařilo a že i jeho následovníkům to bylo mnohokrát prospěšné, že o nás jako o národu má svět dobré smýšlení i když někdy jedinci se nechovají tak, jak by si národ přál. 

Na nápad o virovém sloupu, mě vlastně dnes přivedla manželka, když jsme se ráno ještě v posteli bavili o všem možném a také o moru. Na světě je mnoho morových sloupů, které byly stavěny po epidemiích, které stály tisíce a tisíce životů. Když si člověk představí, že umíralo i 5000 lidí denně, musel to být opravdu hrůzný pohled. Všude musely ležet mrtvoly prožrané morem. Když jsem si dnes zase o moru četl a přemýšlel jsem o tom, jak je možné, že takový mor, který skolil 1/3 všech obyvatel, najednou skončil. Proč nevyhubil ještě další třetinu? Tehdy nebyly také žádné léky, jako dnes je nemáme na koronavirus. Jak je tedy možné, že taková nakažlivá infekce najednou přestane a nebyl to vir, byla to bakterie, která není závislá na naší buňce. Také se mohla přenášet stejně jako dnešní vir z nemocného na zdravého. Zatím se ale světu nepodařilo mor úplně vyhubit z planety a myslím, že se nepodaří světu ani vyhubení viru SARS cov2.  Bude tedy stále mezi námi a myslím, že promoření bude jediná možná cesta, jak se proti tomu viru ubránit. Promoření znamená získat imunitu proti tomuto viru. I za doby moru došlo tedy asi k jakémusi "promoření", které sice stálo až příliš mnoho mrtvých, ale nakonec ti, co přežili, byli asi proti bakterii, která mor vyvolávala imunní. 

 Ti, co měli slabší imunitu, ti byli první, kteří zemřeli. To samé se děje i nyní. Umírají hlavně nemocní nebo zesláblí jedinci, kteří se nedovedou viru ubránit. Ale slyšíme i o zdravých, kteří zemřeli na Covid19. Myslím si, že u těchto se jednalo o zvláštní alergii na tento vir a protože jejich imunitní systém byl dosti silný, zabil svého pána sám. Podobně umírali i lidé na španělskou chřipku.  

Nejsem lékař ani virolog, nemám absolutně žádné medicínské vzdělání a to, co zde píši, je pouze moje domněnka a proto to neberte vážně. Je to pouze na zamyšlení.

Nemějte strach z dnešní pandemie, není ještě tak hrozná, jak se předvídalo. Myslím si, že kdyby tento virus byl opravdu přírodní a neunikl nikde záměrně nebo chybou někoho, tak že by většina z nás byla proti tomuto viru imunní. Byla-li by to evoluce viru, a asi by se již během této evoluce viru na něj náš imunitní systém, který také zažívá stále evoluci, připravil. Ne všichni bychom byli asi imunní, ale ta většina a asi by nás to nezasáhlo tak, jak se to nyní stalo. Čína, o které nevíme, zda mluví pravdu, tedy až na našeho pana prezidenta, ten jim zatím stále věří, pak najednou Bergamo a pak Madrid a najednou New York, místa s rozvinutou a silnou ekonomikou, které to položilo na lopatky takovým způsobem, že člověk má skoro podezření, že to nebylo od jednoho turisty z Číny.  Vědci mají ale svůj názor a my tomu budeme věřit, protože to stejně nemůžeme dokázat, že to bylo jinak než oni tvrdí. 

Až to tedy skončí a my se rozhodneme poděkovat za to, že jsme to přežili a začneme tedy stavět virové sloupy jako poděkování za odeznění pandemie a jako prosbu o uchránění před další epidemií, tak třeba opravdu jeden ze sloupů bude právě na náměstí Václava Havla. Možná to bude sloup se 6 pilíři, které budou symboly víry, lásky, vděku, pokory, morálky a štěstí. Stejné pilíře, na kterých stojí metoda Shake Qi, kterou již sedmým rokem praktikuji a která opravdu posiluje silně imunitní systém. 

Nemám ještě možnost zveřejnit některá videa o této metodě, ale mohu prozradit alespoň to, že její součástí je kromě již zmíněných pilířů také úsměv, správné dýchání a děkování. 

Nedávno jsem přiložil k mému psaní i něco o Lásce z připravované knihy o Shake Qi a nyní tedy přiložím kapitolu o víře. 

Víra

Shake Qi je založena na víře. Ne na nějakém určitém náboženství, ale na víře v to, že každý z nás je schopen své zdraví sám ovlivňovat.

Není jednoduché naučit se víře v sebe sama. Můžeme věřit báchorkám, pohádkám, reklamě, to není problém, ale věřit pevně v sebe sama a mít důvěru v nějakou nám neznámou sílu, která ovládá celý vesmír, a tedy tak trochu i nás a věřit, že svými myšlenkami jsme schopni s touto silou komunikovat, to se musíme nejprve naučit.

(V této knize nazývám pro zjednodušení onu neznámou „vyšší sílu“ Vesmírnou Moudrostí. Co opravdu Vesmírnou Moudrostí je, to nedovedu říci. Jediné, co mohu potvrdit je, že jsem se přesvědčil o tom, že nad námi opravdu něco existuje, co s námi dovede komunikovat a co se mi jeví jako nějaká inteligentní síla, která má neuvěřitelné možnosti, které se z našeho lidského pohledu jeví jako zázraky nebo jako nemožné.)  

Dle mého náhledu ovládá Vesmírná Moudrost celý vesmír, tedy jak tu část, kterou vidíme (asi 4% z celého vesmíru), tak i takzvanou temnou hmotu, které prý je asi 26 % a rovněž i temnou energii, které by mělo být asi 70% ve vesmíru a která nechává vesmír stále rychleji rozpínat. Galaxie se od sebe vzdalují stále větší rychlostí, přestože ony zůstávají nezměněné. Vědci stále neví, co se za temnou hmotou a temnou energií skrývá. Vědí, že temná hmota existuje, ale zatím ji nikdo neviděl.

Nikdy jsem nebyl vychováván k víře v nějakého boha nebo nějakého náboženství, a proto bylo pro mne těžké naučit se důvěřovat nějaké Vesmírné Moudrosti, naučit se důvěřovat něčemu, co nevidím a o čem se pouze mohu domnívat, že snad existuje a že má „nade mnou moc“. Když mě ale v roce 1993 potkalo ono malé osvícení, začal jsem věřit, že opravdu existuje něco, co nám dovede otevřít srdce a nechá nás okusit, jaké by to bylo krásné zde na naší planetě, kdybychom se naučili opět používat intuici a používat srdce při našich rozhodnutích a činech. 

Ten, kdo již věří v nějakého Boha a dovede s ním myšlenkově komunikovat a uznávat ho jako nějakou nadřazenou sílu, pro toho bude jistě jednodušší, začít s metodou  Shake Qi, než pro toho, kdo nikdy na žádnou vyšší moc nevěřil. Metoda Shake Qi je závislá na víře ve vlastní sílu, na víře v sebe sama.

Ne nadarmo se říká, že víra hory přenáší. Ten, kdo uvěří, že je schopen naučit se řeči svého vlastního těla a naučit se komunikaci s vesmírem, s Vesmírnou Moudrostí, tak ten má nejlepší předpoklady již po několika hodinách praktikování Shake Qi, dosáhnout prvních úspěchů, které ho utvrdí v jeho správném rozhodnutí, začít s metodou Shake Qi.

Já osobně věřím, že existuje síla, která je pro nás neviditelná, která nás přes naše myšlenky může ovládat a kterou my naopak našimi myšlenkami dovedeme na sebe a na naše přání upozornit. Nemohu to dokázat nijak jinak než případy, které se mi staly a o kterých se zmiňuji v této knize. Přestože mám tedy „svého“ Boha, kterému říkám Vesmírná Moudrost, přesto si myslím, že nejsilnějším Bohem jsme si sami sebou. Těžko se mi to vysvětluje, ale jestli tedy existuje nějaká vyšší síla, na kterou já věřím a jestli tedy je vše z té samé energie, která zde je od prvopočátku, tak i já jsem zákonitě součástí této energie, tedy i Vesmírné Moudrosti, je-li i ona součástí našeho vesmíru.

Často se zamýšlím nad tím, jak mě asi vidí mravenci, když stojím u mraveniště. Vidím, jak se snaží, jak pracují, jak přenáší vajíčka ještě nenarozených potomků a jak opravují mraveniště. Když vhodím do mraveniště malý sladký kousek dortu, vrhnou se na něj a za chvíli je zpracován a „uklizen“.  Podobně, jako bychom to udělali my, kdyby na zem padaly peníze.

Když tedy tak stojím nad mraveništěm, uvědomuji si, jakou mám nad těmito mravenci moc. Když mě napadne některého zašlápnout, není to problém. Je mrtvý během chvilky a já jsem vůbec nepocítil žádnou bolest. Když se mi namane, mohu mraveniště zaplavit nebo dokonce podpálit a v krátké době je po celém mravenčím království. Stovky a stovky mravenců zahynou během několika vteřin.  Mravenci, které pozoruji, ale vůbec neví nic o tom, že bych je mohl během vteřin všechny zlikvidovat.  Ačkoliv stojím v jejich těsné blízkosti, nevidí mě.

Někdy, když pak odcházím od světa mravenců, tak si říkám, a co když je to podobné i s námi. Co když je opravdu nad námi nebo vedle nás nějaká síla, která má tu moc, jako mám já u mraveniště?

Co když tato síla má tu moc zničit mě, kdy si zamane?  Když ale tuto sílu nebudu nutit k tomu, aby mě zahubila, nebudu se chovat nemorálně a budu ukazovat pokoru a vděk, tak třeba odejde stejně, jako jsem odešel já od mraveniště, aniž bych zabil jediného mravence.  Když uvěříme, že něco takového by bylo možné, tak to je již první krok k tomu, abychom se naučili pokoře před touto vyšší silou a vděku za to, že nás nechá žít.

Kdo uvěří, že mu Shake Qi pomůže v životě, nezklame se.  

„Jestliže věříte, že něco dokážete, nebo jestliže věříte, že ne, tak máte v obou případech pravdu.“  Henry Ford

Přeji Vám vydržet tuto dobu ve zdraví a třeba je i čas na rozjímání a přemýšlení o všem možném.

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář